Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε μερικές από τις διαδικτυακές ομιλίες του BCA που έχουν βιντεοσκοπηθεί. Οι ομιλίες καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία και απευθύνονται όχι μόνο στους γονείς και τους φοιτητές του BCA, αλλά σε οποιονδήποτε θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας

X